Ehitus

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Teemaplaneeringu kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2013, 1

Teemaplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 16.09.2013 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 31, planeerimis‧seaduse § 8 lg 2 punkti 2 ja § 24 lg 3 ning Paikuse Vallavolikogu 16. detsembri 2002 aasta määrusega nr 21 kinnitatud Paikuse valla ehitusmääruse punkti 5.4 alusel.

§ 1.   Teemaplaneeringu kehtestamine

  Kehtestada teemaplaneering „Paikuse alevi üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ (lisatud).

§ 2.   Üldplaneeringu täiendamine

  Täpsustada ja täiendada Paikuse Vallavolikogu 15.06.2009.a määrusega nr 8 kehtestatud Paikuse valla üldplaneeringut lisaga „Paikuse alevi üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ (käesoleva määruse 1. paragrahvis märgitud lisa).

Mait Talvoja
Volikogu esimees

Lisa Paikuse alevi üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json