PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Üldplaneeringu kehtestamine

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2013, 4

Üldplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 15.06.2009 nr 8
RT IV, 03.04.2013, 76
jõustumine 19.06.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.09.2013RT IV, 26.09.2013, 129.09.2013

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 22. paragrahvi 1. lõike 31. punkti, „Planeerimisseaduse” 24. paragrahvi 3. lõike ja Paikuse Vallavolikogu 16. detsembri 2002. a aasta määrusega nr 21 kinnitatud Paikuse valla ehitusmääruse punkti 5.4 alusel.

§ 1.   Üldplaneering

  Paikuse valla üldplaneering kehtestatakse Pärnu maavanemalt 03.06.2009. a heakskiidu saanud redaktsioonis (lisatud).

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 19. juunist 2009. a.

Lisa Seletuskiri

Lisa Paikuse ÜP skeem Vald

Lisa Paikuse ÜP skeem Keskused

Lisa Paikuse alevi üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted
[RT IV, 26.09.2013, 1 - jõust. 29.09.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json