Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2019

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2019 - sisukord
  Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2014, 17

  Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2019

  Vastu võetud 18.09.2014 nr 31

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2019 (juurde lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2015.

  Krista Nõmm
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2019

  Lisa 2 Pärnu linna valitsemiseks mittevajalik vara

  Lisa 3 Pärnu linna arvestusüksus 2015-2019

  Lisa 4 Pärnu linna investeeringute kava aastateks 2015-2019

  Lisa  Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2019