Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 20.12.2012 määruse nr 38 „Pärnu linna haridusvaldkonna arengukava 2013-2025 kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2015, 5

Pärnu Linnavolikogu 20.12.2012 määruse nr 38 „Pärnu linna haridusvaldkonna arengukava 2013-2025 kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 17.09.2015 nr 27
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 1, Pärnu Linnavolikogu 18. oktoobri 2012 määruse nr 26 “Pärnu linna arengudokumentide menetlemise kord” § 22 lõike 1 alusel ning arvestades Pärnu Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määrusega nr 38 kinnitatud „Pärnu linna haridusvaldkonna arengukava 2013 - 2025” punkti 7.2

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 20.12.2012 määrusega nr 38 „Pärnu linna haridusvaldkonna arengukava 2013-2025 kinnitamine” kinnitatud ”Pärnu linna haridusvaldkonna arengukava 2013 –2025” muudetakse järgmiselt:


1) peatükk IV "Tegevuskava 2015-2018" muudetakse ja sõnastatakse vastavalt määruse lisale 1;
2) peatükk V "Investeeringute kava 2015-2018" muudetakse ja sõnastatakse vastavalt määruse lisale 2;
3) peatükk VI "Investeeringute vajadused aastani 2025" muudetakse ja sõnastatakse vastavalt määruse lisale 3.

§ 2.   Määrus jõustub 01. jaanuaril 2016.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

Lisa 1 IV Tegevuskava 2016-2019

Lisa 2 V Investeeringute kava 2016-2019

Lisa 3 VI Investeeringute vajadused aastani 2025

/otsingu_soovitused.json