HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Prangli Põhikooli arengukava 2015-2017 kinnitamine

Prangli Põhikooli arengukava 2015-2017 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2015, 34

  Prangli Põhikooli arengukava 2015-2017 kinnitamine

  Vastu võetud 15.09.2015 nr 19
  jõustumine 01.10.2015

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011.a määruse nr 6 „Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Prangli Põhikooli arengukava 2015-2017 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub 1. oktoobril 2015. a.

  Margus Kruusmägi
  abivallavanem vallavanema ülesannetes

  Kristi Tomingas
  vallasekretär

  Lisa Prangli Põhikooli arengukava aastateks 2015-2017

  /otsingu_soovitused.json