Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Võru linna arengukava 2017─2035

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2017, 3

Võru linna arengukava 2017─2035

Vastu võetud 20.09.2017 nr 14
jõustumine 15.10.2017

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 7 alusel.

§ 1.  Arengukava vastuvõtmine

  Võtta vastu "Võru linna arengukava 2017─2035" vastavalt lisadele:
 1) Võru linna arengukava 2017─2035 (lisa 1);
 2) Hetkeolukorra ülevaade (lisa 2).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 21. novembri 2007 määrus nr 67 "Võru linna arengukava aastani 2027" (RT IV, 23.09.2016, 11).

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 15. oktoobril.

Andres Visnapuu
volikogu esimees

Lisa 1 Võru linna arengukava 2017-2035

Lisa 2 Hetkeolukorra ülevaade

/otsingu_soovitused.json