Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 vastuvõtmine

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2017, 11

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 vastuvõtmine

Vastu võetud 20.09.2017 nr 160

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, arvestades Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. mai 2013. a määruse nr 172 „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise kord“ § 9 ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse ettepaneku alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia vastuvõtmine

  Võtta vastu Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. septembri 2016. a määrus nr 124 „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021

/otsingu_soovitused.json