Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Hiiu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2017, 18

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 19.09.2017 nr 5
jõustumine 01.10.2017

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 ja § 93 lõige 1 alusel.

§ 1.  Tunnistada kehtetuks Hiiu Vallavalitsuse 25.11.2015 määrus nr 11 „Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse hinnakirja kehtestamine“ .

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Hiiu Vallavalitsuse 15.12.2015 määrus nr 14 „Hiiu Valla Kultuuri- ja Vaba Aja Keskuse huviringi tasude kehtestamine“.

§ 3.  Määrus jõustub 1.10.2017.

Reili Rand
vallavanem

Helika Villmäe
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json