Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Halinga valla arengukava aastani 2021(2025) vastuvõtmine

Halinga valla arengukava aastani 2021(2025) vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2017, 20

  Halinga valla arengukava aastani 2021(2025) vastuvõtmine

  Vastu võetud 20.09.2017 nr 7

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõigete 4 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ning Halinga Vallavalitsuse 13. märtsi 2012. a määruse nr 5 “Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 5 lõike 1 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Halinga valla arengukava aastani 2021(2025) uues redaktsioonis (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Halinga Vallavolikogu 14.09.2016 määrus nr 17 “Halinga valla arengukava aastani 2020(2025) vastuvõtmine“ (RT IV, 20.09.2016, 8).

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tarvi Tasane
  volikogu esimees

  Lisa Halinga valla arengukava aastani 2021(2025)

  /otsingu_soovitused.json