HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Saku Muusikakooli õppetasu

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2019, 16

Saku Muusikakooli õppetasu

Vastu võetud 19.09.2019 nr 12
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Saku Vallavolikogu 15. novembri 2012. a määruse nr 16 „Saku Muusikakooli põhimäärus“ § 9 lõike 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse vanema kaetava osa määr (edaspidi õppetasu) ühe õppuri kohta Saku Muusikakoolis (edaspidi muusikakoolis) ja selle tasumise kord.

  (2) Õppetasu seotakse õppekoha tegevuskulude arvestusliku maksumusega ning seda kasutatakse muusikakooli personali töötasude ja sotsiaalmaksu, majandamiskulude ning õppevahendite osaliseks katmiseks.

  (3) Õppetasu suurus summana tehakse lapsevanematele teatavaks kahe nädala jooksul pärast muusikakooli õppekoha tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamist Saku Vallavalitsuse korraldusega järgnevaks eelarveaastaks.

§ 2.   Õppetasu suurus

  (1) Õppetasu suurus ühe õppuri kohta kuus on, kui õppuri ja tema mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on muusikakooli võtmise hetkel ja iga järgneva aasta 1. jaanuari seisuga Saku vald, järgmine:
  1) ettevalmistusklassis ilma pilliõppeta 10% tegevuskulude arvestuslikust maksumusest;
  2) ettevalmistusklassis koos pilliõppega 15% tegevuskulude arvestuslikust maksumusest;
  3) põhi- ja üldõppes ning lisa-aastatel 20% tegevuskulude arvestuslikust maksumusest.

  (2) Õppetasu suurus ühe õppuri kohta kuus on, kui õppuri ja tema ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saku vald või mujal, järgmine:
  1) ettevalmistusklassis ilma pilliõppeta 20% tegevuskulude arvestuslikust maksumusest;
  2) ettevalmistusklassis koos pilliõppega 30% tegevuskulude arvestuslikust maksumusest;
  3) põhi- ja üldõppes ning lisa-aastatel 40% tegevuskulude arvestuslikust maksumusest.

  (3) Üksikvanemana käsitletakse lapsevanemat, kes kinnitab, et kasvatab õppurit üksinda.

  (4) Pere teisele ja igale järgmisele muusikakoolis õppivale rahvastikuregistri andmetel Saku valla elanikuks olevale alaealisele õppurile on õppetasu 50% väiksem käesoleva määruse paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 2 kinnitatud õppetasu suurustest.

  (5) Õppetasu suurus täiskasvanud õppuri kohta kuus, kui tema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saku vald, on 40% tegevuskulu arvestuslikust maksumusest.

  (6) Muusikakooli õppurile, kes rahvastikuregistri järgi on Saku valla elanik ja osaleb Saku puhkpilliorkestri tegevuses, on õppetasu 50% väiksem käesoleva määruse paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 2 kinnitatud õppetasu suurusest

§ 3.   Õppetasu maksmine

  Õppetasu makstakse kord kuus septembrist juunini (10 kuud) Saku Vallavalitsuse esitatud arve alusel.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Saku Vallavolikogu 27. augusti 2015. a määruse nr 11 „Saku Muusikakooli õppetasu“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Tiit Vahenõmm
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json