Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2019, 21

Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad" muutmine

Vastu võetud 18.09.2019 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 1 p 3 ning Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 „Tallinna linna 2019. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 17 ja 13. juuni 2019 määruse nr 16 „Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarve“ alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruses nr 9 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: „(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1250 eurot kuus. (3) Huvikooli õpetaja töötasu alammäär on 1250 eurot kuus.";
  2) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 665 eurot kuus.";
  3) määrust täiendatakse §-dega 42-44 järgmises sõnastuses:

42. Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär

Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1) 1-3 rühma korral 1650 eurot;

2) 4-10 rühma korral 1860 eurot;

3) 11 ja enama rühma korral 2000 eurot.

§ 43. Huvikooli direktori töötasu alammäär

Huvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 900 õpilase korral (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1850 eurot;

2) 901-1400 õpilase korral (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 2000 eurot;

3) üle 1400 õpilase korral 2360 eurot.

§ 44. Teiste Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste direktorite töötasu alammäär

(1) Tallinna Kopli Ametikooli direktori töötasu alammäär on 2400 eurot kuus.

(2) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1860 eurot kuus.

(3) Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori töötasu alammäär on 2000 eurot kuus.“.§ 2.   Määrust rakendatakse 1. septembrist 2019.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json