HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2019, 35

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Vastu võetud 30.01.2019 nr 9
RT IV, 07.02.2019, 53
jõustumine 10.02.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.02.2019RT IV, 15.02.2019, 818.02.2019
18.09.2019RT IV, 26.09.2019, 2129.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 1 p 3 ning Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 "Tallinna linna 2019. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 17 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad.

  (2) Määruses nimetamata Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste teiste töötajate töötasu määrad kehtestatakse asutuse töötasujuhendis, arvestades Vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäära ja lähtudes asutusele kinnitatud töötasu kuludest.

§ 2.   Õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammäär

  (1) Üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1250 eurot kuus.

  (2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1250 eurot kuus.
[RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]

  (3) Huvikooli õpetaja töötasu alammäär on 1250 eurot kuus.
[RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]

  (4) Tugispetsialisti töötasu alammäär on 1250 eurot kuus

§ 3.   Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest

  Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest on:
  1) põhikoolis 130 eurot kuus;
  2) gümnaasiumis 100 eurot kuus.

§ 4.   Õpetaja abi töötasu alammäär

  Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 665 eurot kuus.
[RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]

§ 41.   Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär

  (1) Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:
  1) kuni 350 õpilase korral 1800 eurot;
  2) 351-700 õpilase korral 2000 eurot;
  3) 701-900 õpilase korral 2200 eurot;
  4) üle 900 õpilase korral 2400 eurot.

  (2) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 2000 eurot kuus.
[RT IV, 15.02.2019, 8 - jõust. 18.02.2019]

§ 42.   Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär

  Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:
  1) 1-3 rühma korral 1650 eurot;
  2) 4-10 rühma korral 1860 eurot;
  3) 11 ja enama rühma korral 2000 eurot.
[RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]

§ 43.   Huvikooli direktori töötasu alammäär

  Huvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:
  1) kuni 900 õpilase korral (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1850 eurot;
  2) 901-1400 õpilase korral (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 2000 eurot;
  3) üle 1400 õpilase korral 2360 eurot.
[RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]

§ 44.   Teiste Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste direktorite töötasu alammäär

  (1) Tallinna Kopli Ametikooli direktori töötasu alammäär on 2400 eurot kuus.

  (2) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1860 eurot kuus.

  (3) Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori töötasu alammäär on 2000 eurot kuus.
[RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json