Teksti suurus:

Võru valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2023–2033

Võru valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2023–2033 - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2033
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2023, 4

Võru valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2023–2033

Vastu võetud 19.09.2023 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Võru Vallavolikogu 13.02.2019 määruse nr 62 „Arengukavade koostamise kord“ § 9 lg 2 alusel.

§ 1.   Soojamajanduse arengukava vastuvõtmine

  Kinnitada Võru valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2023–2033 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Puusepp
vallavanem

Kaja Kiilo
vallasekretär

Lisa Võru valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2023-2033

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json