Teksti suurus:

Muhu Vallavolikogu 16.11.2022. a määruse nr 18 “Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035 ning Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026 kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.09.2023
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2023, 7

Muhu Vallavolikogu 16.11.2022. a määruse nr 18 “Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035 ning Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026 kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 20.09.2023 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374lõigete 1-3 ja 6 alusel.

§ 1.   Kiita heaks Saaremaa Vallavolikogu poolt edastatud Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035 tegevuskava aastateks 2022–2035 uus redaktsioon vastavalt määruse lisale ja asendada Muhu Vallavolikogu 16.11.2022. a määruse nr 18 “Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035 ning Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026 kinnitamine” lisa 3 käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Ling
Volikogu esimehe ülesannetes

Lisa Saare maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2022–2035

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json