Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Muhu valla 2023. aasta 1. lisaeelarve

Muhu valla 2023. aasta 1. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2023, 8

  Muhu valla 2023. aasta 1. lisaeelarve

  Vastu võetud 20.09.2023 nr 32

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Muhu valla 2023. aasta 1. lisaeelarve vastavalt lisale 1 (lisa 5 lehel), lisaeelarve maht 243 929 €, aastaeelarve kogumaht 4 623 014 €.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Mihkel Ling
  Volikogu esimehe ülesannetes

  Lisa Lisaeelarve 2023 nr 1

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json