Teksti suurus:

Muhu Vallavolikogu 19.03.2010 määruse nr 8 „Muhu valla taksoveo eeskirja kehtestamin″ kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.09.2023
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2023, 9

Muhu Vallavolikogu 19.03.2010 määruse nr 8 „Muhu valla taksoveo eeskirja kehtestamin″ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 20.09.2023 nr 30

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Tulenevalt 01.10.2015 jõustunud uuest ühistranspordiseadusest, milles taksovedu reguleerib peamiselt seaduse 8. peatükk ″Nõuded taksoveol″, tunnistada kehtetuks Muhu Vallavolikogu 19.03.2010 määruse nr 8 ″Muhu valla taksoveo eeskirja kehtestamine″.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Ling
Volikogu esimehe ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json