ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Munitsipaaleluruumi üüri piirmäära kehtestamine

Munitsipaaleluruumi üüri piirmäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2023, 17

Munitsipaaleluruumi üüri piirmäära kehtestamine

Vastu võetud 21.09.2023 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja elamuseaduse § 371 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üüri piirmäär

  (1) Kanepi valla omandis olevate eluruumide üüri alammäär on 1 eurot ja ülemmäär 5 eurot kuus eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta. Nimetatud piirmäärad ei sisalda eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulusid (vee- ja kanalisatsiooniteenuse, kütte, elektrienergia, prügiveo jms).

  (2) Kanepi Vallavalitsusel on õigus diferentseerida üüri suurust võttes arvesse eluruumi asukohta, ehituslikku seisukorda ja varustatust küttega, veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasolu, eluruumis teostatud remonte ja renoveerimisi, samuti taotleja majanduslikku olukorda.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Piret Rammul
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json