Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035 ning Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026 kinnitamine

Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035 ning Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2023, 19

Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035 ning Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026 kinnitamine

Vastu võetud 16.11.2022 nr 18
RT IV, 25.11.2022, 7
jõustumine 28.11.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.09.2023RT IV, 26.09.2023, 729.09.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõigete 3 ja 6, rahvatervise seaduse § 10 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Saare maakonna arengudokumentide kinnitamine

  (1) Kiita heaks ja kinnitada Saare maakonna arengustrateegia aastateks 2022–2035 vastavalt määruse lisale 1 ja Saare maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2022–2035 vastavalt määruse lisale 3.

  (2) Kiita heaks ja kinnitada Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiil aastateks 2022–2026 vastavalt määruse lisale 2 ja Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava aastateks 2022–2026 vastavalt määruse lisale 4.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Saare maakonna arengudokumendid „Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035“ ning „Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026“ jõustuvad pärast nende vastu võtmist Saaremaa Vallavolikogu poolt.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Saare maakonna arengustrateegia aastateks 2022–2035

Lisa 2 Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiil aastateks 2022–2026

Lisa 3 Saare maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2022–2035
[RT IV, 26.09.2023, 7 - jõust. 29.09.2023]

Lisa 4 Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava aastateks 2022–2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json