HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Saue valla munitsipaalõppeasutuste arengukavade kinnitamisest

Saue valla munitsipaalõppeasutuste arengukavade kinnitamisest - sisukord
  Väljaandja:Saue Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2012, 19

  Saue valla munitsipaalõppeasutuste arengukavade kinnitamisest

  Vastu võetud 29.03.2012 nr 4

  Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 2, “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 91 lõike 3 ja “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 67 lõike 2 alusel.

  § 1.  

    Õppeasutuse juhi korraldamisel koostatud ning õppeasutuse hoolekogu ja pedagoogilise- või õppenõukoguga kooskõlastatud Saue valla munitsipaalõppeasutuse arengukava kinnitab Saue Vallavalitsus oma korraldusega.

  § 2.  

    Õppeasutuse juht tagab arengukava avalikustamise “Avaliku teabe seaduse” alusel õppeasutuse veebilehel.

  § 3.  

    Määrus jõustub 2. aprillil 2012.

  Rein Riga
  Volikogu esimees