Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanimede määramine

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2012, 41

Kohanimede määramine

Vastu võetud 28.03.2005 nr 4

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50; 313, 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 64, 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542; 89, 610) § 6 lõike 3 punkti 1, kohanimeseaduse (RT I 2003, 73, 485; 2004, 22, 148) paragrahv 4 lõike 1 punkti 4, paragrahv 5 lõike 1 punkti 3, lõike 4, Elva Linnavolikogu 23.04.2001 otsuse nr 38 "Elva linnas, Koidu, Ploomi ja Eha tänava vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine" ja Elva Linnavolikogu 31.03.2003 otsuse nr 26 "Elva linnas, Palu tee 9 ja 9a detailplaneeringu muutmise kehtestamine" alusel1. Määrata Koidu, Ploomi, Oja tänava piirkonnas asuvale planeeringust tulenevale uuele tänavale ametlikuks kohanimeks Kreegi tänav (asendiplaan lisatud).


2. Määrata Palu tee, Järve tänava piirkonnas asuvale planeeringust tulenevale uuele tänavale ametlikuks kohanimeks Vambola tänav (asendiplaan lisatud).


3. Määrus jõustub 01. aprillil 2005.a.

Leelo Suidt
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Asendiplaan

Lisa 2 Asendiplaan

/otsingu_soovitused.json