ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Kuusalu valla reovee käitlemise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2001
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2013, 40

Kuusalu valla reovee käitlemise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 28.02.2001 nr 6
jõustumine 12.03.2001

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1, veeseaduse paragrahvi 23 lõike 1 ja paragrahvi 24 lõike 1 ja lõike 2, Kuusalu Vallavolikogu 28. oktoobri 1998. a määrusega nr 11 kinnitatud «Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirja» punkti 5 ning Kuusalu Vallavolikogu 25. oktoobri määrusega nr 23 kinnitatud «Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise korra ja selle kasutamise eeskirja» punkti 3.3.4, Kuusalu Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Kuusalu valla reovee käitlemise eeskiri (lisatud).


2. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.


3. Määrus jõustub 12. märtsil 2001. a.

Kalmer Märtson
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla reovee käitlemise eeskiri

/otsingu_soovitused.json