Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Saarde valla arengukava aastani 2022 vastuvõtmine

Saarde valla arengukava aastani 2022 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2016, 7

Saarde valla arengukava aastani 2022 vastuvõtmine

Vastu võetud 12.10.2016 nr 10

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 7, § 372 lg 3, lg 4, lg 7 ja Saarde Vallavolikogu 07.03.2014 määruse nr 6 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ alusel.

§ 1.   Arengukava vastuvõtmine.

  Võtta vastu Saarde valla arengukava aastani 2022 uues redaktsioonis vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted.

  (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 11.11.2015 määrus nr 13 „Saarde valla arengukava aastani 2022 vastuvõtmine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väino Lill
Vallavolikogu esimees

Lisa Saarde valla arengukava aastani 2022 vastuvõtmine

/otsingu_soovitused.json