Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Vändra valla arengukava aastateks 2010-2025 ja eelarvestrateegia kinnitamine

Vändra valla arengukava aastateks 2010-2025 ja eelarvestrateegia kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2016, 8

  Vändra valla arengukava aastateks 2010-2025 ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Vastu võetud 18.10.2016 nr 14

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lg 7 ja Vändra Vallavolikogu 19.augusti 2014 määruse nr 7 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 7 lg 7 alusel olles tutvunud avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustega.

  § 1.   Vändra valla arengukava aastateks 2010-2025 kinnitatakse määruse lisana 1.

  § 2.   Vändra valla eelarvestrateegia kinnitatakse määruse lisana 2.

  § 3.   Vändra Vallavolikogu 20.oktoobri 2015 määrus nr 13 "Vändra valla arengukava aastateks 2010-2025 ja eelarvestrateegia kinnitamine" (RT IV, 24.10.2015, 18) ja Vändra Vallavolikogu 20.novembri 2012 määrus nr 28 "Vändra valla arengukava 2010-2020 muutmine, eelarvestrateegia kinnitamine ning uues redaktsioonis vastuvõtmine" (RT IV, 13.11.2013, 22) tunnistatakse kehtetuks.

  Tarmo Lehiste
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Vändra valla arengukava aastateks 2010-2025

  Lisa 2 Vändra valla eelarvestrateegia

  /otsingu_soovitused.json