HaridusKool

Teksti suurus:

Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused

Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused - sisukord
Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2016, 11

Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused

Vastu võetud 09.03.2011 nr 243
RT IV, 27.03.2013, 27
jõustumine 14.03.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2016RT IV, 25.05.2016, 128.05.2016
19.10.2016RT IV, 26.10.2016, 501.01.2017

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 9 lõike 5 ja Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 5 „Huvikooli seaduse § 6 lõigetes 1 ja 3, § 7 lõikes 2, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 13 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 15 lõikes 1, § 17 lõigetes 1 ja 2, § 22 lõikes 22 ja pedagoogide atesteerimise tingimuste ja korra § 4 lõike 1 punktis 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ alusel

§ 1.   Õpperühmade suurused

  (1) Narva Laste Loomemaja esimese õppeaasta rühma suuruseks on vähemalt 10 õppurit, teise õppeaasta rühmades ja segarühmades on vähemalt 8 õppurit ja edasijõudnud pikemaajalise püsiva koosseisuga õpperühmade suuruseks on vähemalt 6 õppurit. Male huviala meistrirühmade suuruseks on vähemalt 3 õppurit. Loodus- ja täppisteaduste huvialade õpperühmade suuruseks on vähemalt 8 õppurit.
[RT IV, 25.05.2016, 1 - jõust. 28.05.2016]

  (2) Narva Noorte Meremeeste Klubi üldkultuuri huvialade õpperühmade suuruseks on vähemalt 12 õppurit, spordi huvialade õpperühmade suuruseks on vähemalt 10 õppurit ja tehnika huvialade õpperühmade suuruseks on vähemalt 8 õppurit.
[RT IV, 26.10.2016, 5 - jõust. 01.01.2017]

  (3) Narva Kunstikooli õpperühmade suurusteks on järgmised:
  1) eelkooli õpperühm - vähemalt 8 õppurit;
  2) põhikooli noorema astme õpperühm - vähemalt 8 õppurit;
  3) põhikooli vanema astme õpperühm - vähemalt 7 õppurit;
  4) lisaaasta õpperühm - vähemalt 5 õppurit.
  5) laste kunstiring – vähemalt 8 õppurit;
  6) maalimise vabaklass – vähemalt 6 õppurit;
  7) keraamika vabaklass – vähemalt 6 õppurit;
  8) arvutigraafika vabaklass – vähemalt 6 õppurit.
[RT IV, 25.05.2016, 1 - jõust. 28.05.2016]

  (4) Narva Muusikakooli, Kreenholmi Muusikakooli ja Narva Koorikooli õpperühmade suurusteks on järgmised:
  1) solfedžo eelkoolis ja lõppaasta õpperühmades - vähemalt 6 õppurit;
  2) solfedžo, muusikalugu, kompositsiooni alused - vähemalt 8 õppurit;
  3) koosmusitseerimine: vokaal- ja instrumentaalansamblid - 2-8 õppurit;
  4) ettevalmistuskoor - vähemalt 6 õppurit;
  5) koor - vähemalt 8 õppurit;
  6) ühendkoor ja orkester - vähemalt 15 õppurit.

  (5) Narva Paemurru Spordikooli õpperühmade suurused on kehtestatud käesoleva määruse lisas 1 ja Narva Spordikooli Energia õpperühmade suurused on kehtestatud käesoleva määruse lisas 2.

§ 2.   Õpperühmade moodustamise alused

  (1) Koolis moodustatakse õpperühmad lähtudes huvialade õppekavadest ja huvialade spetsiifikast, õppurite vanusest, huvikoolis vastava valdkonna huvialal õppimise kestusest ja muudest asjakohastest asjaoludest.

  (2) Kooli direktor kehtestab oma käskkirjaga käesolevas määruses kehtestatud õpperühmade suurustest ja kooli faktilisest õpilaskoosseisust lähtuva tegeliku õppurite arvu õpperühmades.

  (3) Erijuhtumitel sõltuvalt huviala tegelikust olukorrast ja teistel mõjuvatel põhjustel võib õpperühma tegelik suurus olla väiksem käesoleva määruse normatiividest mitte enam kui 20 protsenti ulatuses ja 2 kuu jooksul tuleb viia õppurite arv õpperühmas vastavusse normatiivnõuetega.

  (4) Eesti õppekeelega õpperühm võib olla käesolevas määruses kehtestatud normatiividest väiksem juhul, kui ei ole võimalik moodustada normatiivnõuetele vastava suurusega õpperühm.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 14.03.2011. a.

Lisad 1 ja 2  Õpperühmade suurused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json