HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tammiste Lasteaia arengukava 2016-2019 kinnitamine

Tammiste Lasteaia arengukava 2016-2019 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Sauga Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2016, 34

  Tammiste Lasteaia arengukava 2016-2019 kinnitamine

  Vastu võetud 20.10.2016 nr 13

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ja Sauga Vallavolikogu 25.08.2015 määruse nr 10 “Sauga valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord” alusel.

  § 1.  Kinnitada Tammiste Lasteaia arengukava 2016–2019 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tõnu Sepik
  volikogu aseesimees

  Lisa Tammiste Lasteaia arengukava 2016–2019

  /otsingu_soovitused.json