Teksti suurus:

Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 2 „Ühekordne sotsiaaltoetus“ muutmine

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2017, 1

Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 2 „Ühekordne sotsiaaltoetus“ muutmine

Vastu võetud 13.10.2017 nr 17
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1. Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 2 „Ühekordne sotsiaaltoetus“ muutmine
Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruses nr 2 „Ühekordne sotsiaaltoetus“ (RT IV, 26.02.2016, 2) tehakse järgmise muudatused:
1) paragrahvi 2 lõige 3 asendatakse summa „270“ summaga „320“ ja summa „350“ summaga „420“;
2) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastakse järgmiselt:
(1) Kuni 100 euro ulatuses abivahendite ostmise ja/või üürimise puhul kompenseeritakse 80% abivahendi maksumusest.
3) paragrahv 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
(3) Toetust võib määrata ühele isikule mitte rohkem kui 4 korda aastas.
4) paragrahvis 7 asendatakse summa „64“ summaga „80“;
5) paragrahvis 10 asendatakse summa „60“ summaga „100“;
6) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse summa „32“ summaga „50“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 01. jaanuaril 2018. a.

Toomas Varek
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json