Teksti suurus:

Valgamaa omavalitsuste ühise jäätmekava aastateks 2017-2025 vastuvõtmine

Valgamaa omavalitsuste ühise jäätmekava aastateks 2017-2025 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Taheva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2017, 7

Valgamaa omavalitsuste ühise jäätmekava aastateks 2017-2025 vastuvõtmine

Vastu võetud 13.10.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 364 ja jäätmeseaduse § 39, § 42 ja § 59 alusel.

§ 1.  Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017-2025 vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub selle vastuvõtmisest kõigi koostööd tegevate kohaliku omavalitsuste üksuste volikogude poolt.

Hille Tamman
Volikogu esimees

Lisa Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017-2025