Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Luunja Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine

Luunja Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Luunja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2017, 8

Luunja Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 18.10.2017 nr 367

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, raamatupidamise seaduse § 11 lg 1 ja 2 alusel, lähtudes rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruses nr 105 Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendis sätestatust.

§ 1.   Kinnitada Luunja Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavalitsuse 26.03.2014. a määrus nr 96 Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjade kinnitamine ja 09.03.2016. a nr 66 Vallavalitsuse 26.03.2014. a määruse nr 96 muutmine.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Anderson
Vallavanem

Aime Koor
Vallasekretär

Lisa Luunja Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json