EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2018, 12

Müügipileti hinna kehtestamine

Vastu võetud 18.10.2018 nr 55

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse müügipileti väljastamise tingimused ja hind kauplemisel avalikel üritustel, kui kaubanduse korraldajana tegutseb Paide Linnavalitsus ametiasutusena või tema hallatav asutus.

§ 2.  Müügipilet

 (1) Müügipilet on kaubanduse korraldaja väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimustel kaupa või teenust müüa.

 (2) Kaupleja, kes soovib müüa kaupa või teenust, peab esitama kaubanduse korraldajale taotluse, milles peab olema märgitud:
 1) kaupleja nimi või füüsilise isiku nimi, registrikood või isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg;
 2) aadress, telefoni number ja e-posti aadress;
 3) müügikoha asukoht ja avaliku ürituse nimi;
 4) taotletava müügikoha suurus;
 5) müügikohas müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
 6) kauplemisaeg;
 7) elektrienergia kasutamise vajadus.

 (3) Kaubanduse korraldaja väljastab kauplejale kaubandustegevuse seaduse § 18 lõikes 2 ja 4 sätestatud nõuetele vastava müügipileti pärast müügipileti hinna tasumist.

§ 3.  Müügipileti hinnad avalikel üritustel

 (1) Müügipileti hinnad avalikel üritustel müügipinna ühe ruutmeetri (1 m2) kohta eelregistreerimise tähtaja jooksul ja õigeaegsel tasumisel ettemaksuga sõltuvalt kauba liigist on:
 1) käsitöö, aia- ja põllusaadused, taimed, istikud, loodustooted - 2 eurot;
 2) toidukaup, toitlustaja - 3 eurot;
 3) tööstuskaup, atraktsioonid, varia - 4 eurot.

 (2) Müügipileti hinnad avalikel üritustel müügipinna ühe ruutmeetri (1 m2) kohta pärast eelregistreerimise tähtaja möödumist või tasumisel hiljemalt kauplemise päeval või kui lõikes 1 sätestatud tingimused ei ole täidetud sõltuvalt kauba liigist on:
 1) käsitöö, aia- ja põllusaadused, taimed, istikud, loodustooted - 4 eurot;
 2) toidukaup, toitlustaja - 5 eurot;
 3) tööstuskaup, atraktsioonid, varia - 6 eurot.

 (3) Elektri kasutamisel lisandub müügipileti hinnale:
 1) 220V; 16A; kuni 3 kW - 15 eurot;
 2) 400V; 16A; kuni 4 kW - 25 eurot.

 (4) Elektri kasutamise võimalus on vaid eelregistreerimisel.

 (5) Kaubanduse korraldajal on lubatud erandkorras väljastada tasuta müügipilet järgmistel juhtudel:
 1) Paide Linnavalitsuse kui ametiasutuse hallatavatele asutustele kauba müügi või teenuse pakkumise korral;
 2) heategevuslikul eesmärgil kauba müügi või teenuse pakkumise korral;
 3) keskväljakul linnaruumi ajutise ümberkorralduse raames kauba müügi või teenuse pakkumise korral.

 (6) Müügipileti kasutamata jätmisel müügipileti tasu ei tagastata.

§ 4.  Määruste kehtetuks tunnistamine

 (1) Paide Linnavolikogu 24. märtsi 2016 määrus nr 8 „Müügipiletite hinnad Paide Linnavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Roosna-Alliku Vallavolikogu 26. mai 2011 määrus nr 4 „Müügipileti hinna kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees