Ehitus

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks - sisukord
Väljaandja:Tori Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2018, 40

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks

Vastu võetud 17.10.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Ametikohtade loetelu

 (1) Kinnitada ametikohtade loetelu, mida täitvad ametnikud on pädevad osalema väärteomenetluses Tori Vallavalitsuse nimel, alljärgnevalt:
 1) korrakaitseametnik;
 2) keskkonnanõunik;
 3) keskkonnaspetsialist;
 4) vallaarhitekt;
 5) ehitusnõunik;
 6) ehitusspetsialist;
 7) taristunõunik.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametikohti täitvad ametnikud on pädevad teostama järelevalvet neile antud väärteo menetlemispädevuse piires, kui vallavalitsuse järelevalve teostamise õigus tuleneb seadusest.

§ 2.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lauri Luur
vallavanem

Siiri Jõerand
vallasekretär