Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse 18. detsembri 2007. aasta määruse nr 35 “Kohanime määramine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2021, 4

Harku Vallavalitsuse 18. detsembri 2007. aasta määruse nr 35 “Kohanime määramine” muutmine

Vastu võetud 19.10.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3, § 6 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning Harku Vallavolikogu 28. detsembri 2017 otsuse nr 100 „Kohanime määramise kord“ punkti 1 alusel:

§ 1.   Harku Vallavalitsuse 18. detsembri 2007. aasta määruses nr 35 “Kohanime määramine” (edaspidi määrus) tehakse järgmised muudatused:

  (1) paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 1. Määrata Harku vallas Tiskre külas Apametsa Va kvartali detailplaneeringu (OÜ Tehnogen töö nr DP 88/10 2005) ja Tinter-Projekt OÜ koostanud Tiskre külas Apametsa tee väljaarendamise projekti (projekt nr 15-21-TP) alusel vastavalt lisatud asendiplaanile (Lisa Apametsa tee) tee nimeks Apametsa tee.“;

  (2) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erik Sandla
vallavanem

Maarja Lehemets-Tihhanov
vallasekretär

Lisa Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json