Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse 27. novembri 2007. aasta määruse nr 34 “Kohanime määramine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2021, 6

Harku Vallavalitsuse 27. novembri 2007. aasta määruse nr 34 “Kohanime määramine” muutmine

Vastu võetud 19.10.2021 nr 11

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3, § 6 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning Harku Vallavolikogu 28. detsembri 2017 otsuse nr 100 „Kohanime määramise kord“ punkti 1 alusel:

§ 1.   Harku Vallavalitsuse 27. novembri 2007. aasta määruses nr 34 “Kohanime määramine” (edaspidi määrus) asendatakse määruse lisa käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erik Sandla
vallavanem

Maarja Lehemets-Tihhanov
vallasekretär

Lisa Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json