Teksti suurus:

Nõo Vallavalitsuse 30.12.2019 määruse nr 9 „Nõo valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2021, 7

Nõo Vallavalitsuse 30.12.2019 määruse nr 9 „Nõo valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad“ muutmine

Vastu võetud 18.10.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2 ja Nõo Vallavolikogu 19.12.2019 määruse nr 37 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Nõo Vallavalitsuse 30.12.2019 määrust nr 9 "Nõo valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad", lisades sellele § 2 punkti 3 järgmises sõnastuses:
„3) küttetoetus kuni 300 eurot aastas.“

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json