Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Nõo valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2021, 15

Nõo valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad

Vastu võetud 30.12.2019 nr 9
RT IV, 07.01.2020, 1
jõustumine 10.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.02.2020RT IV, 11.02.2020, 2601.03.2020
18.10.2021RT IV, 26.10.2021, 729.10.2021

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2 ja Nõo Vallavolikogu 19.12.2019 määruse nr 37 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sissetulekust mittesõltuvad toetused

  Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määrad on järgmised:
  1) lapsetoetus 512 eurot;
  2) koolitoetus esmakordselt kooli õppima asuvale lapsele 50 eurot;
[RT IV, 11.02.2020, 26 - jõust. 01.03.2020]
  3) põhikooli lõpetamise toetus 50 eurot;
[RT IV, 11.02.2020, 26 - jõust. 01.03.2020]
  4) gümnaasiumi lõpetamise toetus 60 eurot;
[RT IV, 11.02.2020, 26 - jõust. 01.03.2020]
  5) represseeritutele maamaksu tasumise toetus kuni 20 eurot aastas;
  6) vallapoolne matusetoetus 200 eurot, millele lisandub riigipoolne matusetoetus;
  7) kriisiabi kuni 2000 eurot.

§ 2.   Sissetulekust sõltuvad toetused

  Sissetulekust sõltuvate toetuste määrad on järgmised:
  1) lastega perede toetus kuni 400 eurot aastas;
  2) toetus raske majandusliku olukorra leevendamiseks kuni 300 eurot aastas;
  3) küttetoetus kuni 300 eurot aastas.
[RT IV, 26.10.2021, 7 - jõust. 29.10.2021]

§ 3.   Erivajadusest tulenevad toetused

  Erivajadustest tulenevate toetuste määrad on järgmised:
  1) hooldajatoetus täisealise sügava puudega isiku hooldajale 50 eurot kuus;
[RT IV, 11.02.2020, 26 - jõust. 01.03.2020]
  2) hooldajatoetus täisealise raske puudega isiku hooldajale 30 eurot kuus;
[RT IV, 11.02.2020, 26 - jõust. 01.03.2020]
  3) hooldajatoetus keskmise puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;
[RT IV, 11.02.2020, 26 - jõust. 01.03.2020]
  4) hooldajatoetus raske puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;
[RT IV, 11.02.2020, 26 - jõust. 01.03.2020]
  5) hooldajatoetus sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus;
[RT IV, 11.02.2020, 26 - jõust. 01.03.2020]
  6) toetus puudest tingitud lisakulude katteks täisealisele isikule kuni 100 eurot aastas;
  7) toetus puudest tingitud lisakulude katteks puudega lapsele kuni 200 eurot aastas.

§ 4.   Erandkorras toetuste suurendamine

  Erandkorras võib vallavalitsus juhtumipõhiselt § 1 punktis 7, § 2 ja § 3 punktides 6 ning 7 toodud toetuste määrasid suurendada.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json