HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tõrva Lasteaed Tõrvalill arengukava 2021-2023 vastuvõtmine

Tõrva Lasteaed Tõrvalill arengukava 2021-2023 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Tõrva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2021, 17

Tõrva Lasteaed Tõrvalill arengukava 2021-2023 vastuvõtmine

Vastu võetud 21.10.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3, Tõrva Vallavolikogu 12.04.2018 määruse nr 6 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lg 3, Tõrva Vallavolikogu 21.08.2018 määruse nr 30 „Tõrva Lasteaed Tõrvalill põhimäärus“ § 4 lg 3 p 1, Tõrva Lasteaed Tõrvalill 31.08.2021 taotluse (reg-nr 10-2/2021/2317-1) ja Tõrva Lasteaed Tõrvalill hoolekogu protokolli nr LATõ 1-6/2021/1 alusel.

§ 1.   Arengukava vastuvõtmine

  Võtta vastu Tõrva Lasteaed Tõrvalill arengukava 2021‒2023 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Ruusmann
vallavanem

Signe Kiin
vallasekretär

Lisa Tõrva Lasteaed Tõrvalill arengukava 2021-2023

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json