Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Loksa linna arengukava aastateks 2023-2026

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2022, 4

Loksa linna arengukava aastateks 2023-2026

Vastu võetud 20.10.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Loksa Linnavolikogu 25.04.2013 määruse nr 7 „Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 5 lg 1 alusel.

§ 1.   Loksa linna arengukava aastateks 2023-2026 kinnitamine

  Loksa linna arengukava aastateks 2023-2026 kinnitatakse vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Loksa Linnavolikogu 24.09.2021 määrus nr 8 “Loksa linna arengukava aastani 2025” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa Loksa linna arengukava aastateks 2023-2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json