Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Saare valla aukodaniku statuut

Väljaandja:Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2012, 29

Saare valla aukodaniku statuut

Vastu võetud 28.04.2005 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.


1. Aukodaniku nimetus
Saare valla poolt omistatav aunimetus "Saare valla aukodanik" (edaspidi aukodanik) on Saare valla kõrgeim autasu.

2. Aukodaniku nimetuse omistamine
2.1 Aukodaniku nimetus omistatakse füüsilisele isikule Saare vallale osutatud väljapaistvate teenete eest või vallapoolse erilise austusavaldusena.
2.2 Aukodaniku nimetust ei omistata reeglina postuumselt.
2.3 Aukodaniku nimetuse omistab Saare Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) otsusega isikule, kelle poolt hääletab 2/3 volikogu koosseseisust.

3. Ettepanekute esitamine
3.1 Ettepanekute esitamise õigus aunimetuse omistamiseks on vallavolikogu liikmel, Saare Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) ning ühise kirjaliku avalduse alusel 1% valimisõiguslikel vallakodanikel.
3.2 Kirjalikus ettepanekus peavad sisalduma andmed esitaja(te) kohta, aunimetuse saamiseks esitatud isiku ees- ja perekonnanimi, isikuandmed (sünniaeg, elukoht, tegevusala) ning teenete või muude põhjuste loetelu, miks isik võiks saada valla aukodanikuks.

4. Aukodaniku märk ning selle kätte andmine
4.1 Vallavolikogu kinnitab otsusega aukodaniku märgi kujunduse kirjelduse vähemalt viieks kalendriaastaks.
4.2 Aukodaniku märgi kindlaks kujunduselemendiks on valla vapp ja tekst "Saare valla aukodanik".
4.3 Aukodanikule antakse aukodaniku märk ja sellekohane vastav otsus.
4.4 Aukodaniku märk koos vallavolikogu otsuse ja ühekordse rahalise preemiaga antakse üle vallavolikogu esimehe ja vallavanema poolt Saare vallavalitsuse poolt korraldataval pidulikul üritusel.
4.5 Aukodaniku märki kantakse üldreeglina pidulikel riiklikel ja ülevallalistel sündmustel ning vastuvõttudel. Märki kantakse vasakul pool rinnas.
4.6 Aukodaniku märki võib kanda üksnes isik, kellele see on omistatud.
4.7 Aukodaniku märk ei kuulu asendamisele.

5. Aukodaniku registreerimine
Aukodanikud registreeritakse vallavalitsuse kantseleis Saare valla tunnustusavalduste registris ja väljastatakse aukodaniku tunnistus.

6. Aukodaniku erisoodustus
Saare valla aukodanikul on vaba pääs kõigile Saare valla poolt korraldatud üritustele.

7. Aukodaniku nimetuse tühistamine
7.1 Vallavolikogu otsusega võib aukodaniku nimetuse tühistada, kui aunimetuse kandja on sooritanud ebaväärika teo, millega ta on kahjustanud valla mainet.
7.2 Aukodaniku nimetuse tühistamisel kustutatakse isiku nimi tunnustusavalduste registrist.

8. Määrus jõustub 5. mail 2005. a.

Aivar Kütt
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json