Teksti suurus:

Sõmeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine

Sõmeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine - sisukord
  Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.06.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2012, 35

  Sõmeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine

  Vastu võetud 28.02.2012 nr 42

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 5 punkti 2 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 alusel.

  § 1.  Kinnitada Sõmeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 02. märtsil 2012. a.

  Maido Nõlvak
  Volikogu esimees

  Lisa Arengukava seletuskiri

  Lisa 1 Investeeringute maksumused

  Lisa 2 Joonised

  Lisa 3 Finantsanalüüs