KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Eeskirjade ja koormiste kehtestamine

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2013, 29

Eeskirjade ja koormiste kehtestamine

Vastu võetud 20.03.2000 nr 8
jõustumine 01.04.2000

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 6. paragrahvi 1. lõike, 22. paragrahvi 1. lõike punktide 361, 362 ja 363 ning 36. paragrahvi 2. lõike alusel Paikuse Vallavolikogu määrab:


1. Kinnitada ja kehtestada:
1.1 avaliku korra eeskiri (lisa 1); [Kehtetu - jõust. 20.05.2010]
1.2 koerte ja kasside pidamise eeskiri (lisa 2);
1.3 kaevetööde eeskiri (lisa 3); [Kehtetu - jõust. 18.10.2002]
1.4 heakorra eeskiri (lisa 4); [Kehtetu - jõust. 01.05.2009]
1.5 koormised heakorra eeskirja täitmiseks (lisa 5). [Kehtetu - jõust. 01.05.2009]


2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]


3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]


4. Määrus jõustub 01. aprillil 2000.

Lisa 2 Koerte ja kasside pidamise eeskiri

/otsingu_soovitused.json