Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kõpu valla teeregistri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Kõpu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2013, 36

Kõpu valla teeregistri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 04.11.2004 nr 4
jõustumine 01.12.2004

Lähtudes “Teeseaduse” §-st 11 lg 3 ja “Andmekogude seaduse” §-st 44 lg 1, Kõpu Vallavolikogu  m ä ä r a b :

1. Kinnitada Kõpu valla teeregistri pidamise põhimäärus.
2. Määrus jõustub alates 1. detsembrist 2004.

Martin Alas
volikogu aseesimees

Lisa Põhimäärus

/otsingu_soovitused.json