HaridusKool

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2013, 79

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 16.08.2011 nr 32

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus kehtestab riigieelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra Kehtna valla üldhariduskoolides (edaspidi kool).

§ 2.   Mõisted

  (1) Koolid on Kehtna valla haldusterritooriumil põhi- ja algharidust andvad munitsipaalkoolid.

  (2) Koolilõuna on korraldatud toitlustamine statsionaarses õppes õppivatele õpilastele.

  (3) Koolilõuna arvestuslik maksumus on määr, mille Vabariigi Valitsus kehtestab eelarve aastaks ühe õpilase kohta.

§ 3.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse koolide statsionaarses õppes põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks, arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta. Toetuse suuruse koolile otsustab Kehtna Vallavalitsus.

  (2) Riigieelarvest eraldatud vahendeid kasutatakse 1.- 9. klassi õpilaste koolilõuna kulude katmiseks koolilõuna arvestusliku maksumuse ulatuses ühe õpilase kohta.

  (3) Koolilõuna toetuse vahendid eraldatakse vastavalt riigieelarve tasandusfondist nimetatud komponendi laekumistele.

  (4) Kool peab igal õppepäeval õpilastele tagama vähemalt ühe toiduportsjoni Vabariigi Valitsuse kehtestatud arvestusliku maksumuse ulatuses.

§ 4.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontroll

  Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib Kehtna Vallavalitsus.

§ 5.   Toetuse ülejääva osa kasutamine

  Toetusest ülejäävat osa võib kasutada koolilõuna valmistamise tingimuste parandamiseks.

§ 6.   Koolilõuna toetuseks ettenähtud vahendite ebapiisavus

  Koolilõuna toetuseks ettenähtud vahendite ebapiisavuse korral maksab puuduva osa lapsevanem. Nimetatud osa suuruse esitab Kehtna Vallavalitsus arvamuse saamiseks kooli hoolekogule. Lapsevanema osa suuruse kinnitab Kehtna Vallavalitsus peale arvamuse saamist.

§ 7.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  Määrus jõustub 22. augustil 2011. a.

Karl Tamme
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json