Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi valla 2014. aasta II lisaeelarve

Viljandi valla 2014. aasta II lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2014, 44

  Viljandi valla 2014. aasta II lisaeelarve

  Vastu võetud 19.11.2014 nr 55

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1, lg 3 ja lg 5 alusel.

  § 1.   Viljandi valla 2014. aasta II lisaeelarve võetakse vastu kogumahuga 52 540 (viiskümmend kaks tuhat viissada nelikümmend) eurot vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Hellar Mutle
  vallavolikogu esimees

  Lisa 

  /otsingu_soovitused.json