Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määruse nr 37„Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord” muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2015, 17

Jõhvi Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määruse nr 37„Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord” muutmine

Vastu võetud 19.11.2015 nr 69

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määruse nr 37 „Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord“ § 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json