HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi arengukava 2016–2018 kinnitamine

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi arengukava 2016–2018 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2016, 26

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi arengukava 2016–2018 kinnitamine

Vastu võetud 24.11.2016 nr 20

Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” paragrahvi 67 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi arengukava 2016–2018 kinnitatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Lukk
Volikogu esimees

Lisa Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi arengukava 2016 - 2018