Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Muhu valla 2019.aasta 2. lisaeelarve

Muhu valla 2019.aasta 2. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2019, 7

  Muhu valla 2019.aasta 2. lisaeelarve

  Vastu võetud 21.11.2019 nr 42

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p. 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

  § 1.   Muhu valla 2019.aasta 2.lisaeelarve maht on 172 586, koondeelarve maht on 4 417 2017 eurot. Eelarve võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse lisadele 1-4.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ain Saaremäel
  volikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  Lisa Lisa 2

  Lisa Lisa 3

  Lisa Lisa 4

  /otsingu_soovitused.json