Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine 2020. aastaks

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2019, 11

Maamaksumäärade kehtestamine 2020. aastaks

Vastu võetud 20.11.2019 nr 18

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõigete 1 ja 2 ja § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad Saarde valla haldusterritooriumil 2020. aastaks.

§ 2.   Maamaksumäärade kehtestamine

  (1) Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,7 % maa maksustamishinnast aastas.

  (2) Kehtestada maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas, v.a. käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud juhul.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Maamaksumäära rakendatakse maksustamisaasta algusest.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json