Teksti suurus:

Kuusalu Vallavolikogu 24.04.2019 määruse nr 19 „Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamise ja maksmise kord Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Koolis“ muutmine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2022, 1

Kuusalu Vallavolikogu 24.04.2019 määruse nr 19 „Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamise ja maksmise kord Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Koolis“ muutmine

Vastu võetud 16.11.2022 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Kuusalu Vallavolikogu 29.10.2020 määruse nr 19 „Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Kooli põhimääruse” § 8 lõike 2 ja § 26 lõigete 4 ning 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Kuusalu Vallavolikogu 24.04.2019 määruses nr 19 „Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Koolis” tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse paragrahvi 2 lõige 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kehtestada õppetasu suuruseks ühe õpilase kohta (9-kuuline õppeaasta) kuus:
1) muusikaosakonnas kahe individuaaltunniga nädalas 36 eurot;
2) muusikaosakonnas ühe individuaaltunniga nädalas 28 eurot;
3) muusikaosakonnas lisapilli õpe 15 eurot;
4) kunstiosakonnas grupitundides (sisaldab õppetarvikute kulu) 34 eurot;
5) muusikaosakonna vabaõppes individuaalõppena 20 eurot tund.
  2) Kehtestada õppetasu suuruseks ühe õpilase kohta (8-kuuline õppeaasta) kuus:
1) eelkoolis ühe individuaaltunniga nädalas 16 eurot;
2) eelkoolis ainult rühmatundides 11 eurot”.

  (2) määruse paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

  (3) määruse paragrahvi 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Kehtestada muusikainstrumentide kasutamise renditasu suuruseks 27 eurot õppeaastas.“.

§ 2.   Rakendussätted

 
  1) Määruse paragrahvi 1 punkti 1 rakendatakse 1. jaanuarist 2023.
  2) Määruse paragrahvi 1 punkti 3 rakendatakse 1. septembrist 2023.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ulve Märtson
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json