Ehitus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Ametikohtade määramine, kes täidavad „Ehitusseadustikus“ sätestatud riikliku järelevalve ülesandeid

Ametikohtade määramine, kes täidavad „Ehitusseadustikus“ sätestatud riikliku järelevalve ülesandeid - sisukord
  Väljaandja:Sillamäe Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2016, 17

  Ametikohtade määramine, kes täidavad „Ehitusseadustikus“ sätestatud riikliku järelevalve ülesandeid

  Vastu võetud 21.01.2016 nr 1

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punktide 2 ja 3, „Haldusmenetluse seaduse“ § 8 lõike 2 ning Sillamäe Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määruse nr 48 „Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine“ § 2 alusel.

  § 1.   Ametikohad, kes täidavad Sillamäe Linnavalitsuse nimel „Ehitusseadustiku“ § 130 lõike 2 punktides 1, 2, 3, 4 ja 5 sätestatud riikliku järelevalve ülesandeid on Sillamäe Linnavalitsuse ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja ja ehitusjärelevalve insener.

  § 2.   Ametikohad, kes täidavad Sillamäe Linnavalitsuse nimel „Ehitusseadustiku“ § 130 lõike 2 punktis 6 sätestatud riikliku järelevalve ülesandeid on Sillamäe Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja ja linnamajanduse spetsialist.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavalitsuse 5. detsembri 2014. a määrus nr 11 „Ametikohtade määramine, kes täidavad „Ehitusseaduses“ sätestatud riikliku järelevalve ülesandeid“ (RT IV, 12.12.2014, 4).

  Tõnis Kalberg
  linnapea

  Andrei Ionov
  linnasekretär

  /otsingu_soovitused.json