Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Raasiku valla 2016. a eelarve vastuvõtmine

Raasiku valla 2016. a eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2016, 37

  Raasiku valla 2016. a eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 19.01.2016 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, §-de 7 – 11, § 21, § 23 lg 3, Raasiku valla põhimääruse § 38 ning Raasiku vallavolikogu 13. märtsi 2012. a määrusega nr 2 kinnitatud “Raasiku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra” § 3 lg 3 alusel.

  § 1.   Vastu võtta Raasiku valla 2016. aasta põhitegevuse tulude eelarveosa kokku summas 5 237 568 (viis miljonit kakssada kolmkümmend seitse tuhat viissada kuuskümmend kaheksa) eurot vastavalt lisale.

  § 2.   Vastu võtta Raasiku valla 2016. aasta põhitegevuse kulude eelarveosa kokku summas 4 788 176 (neli miljonit seitsesada kaheksakümmend kaheksa tuhat ükssada seitsekümmend kuus) eurot vastavalt lisale.

  § 3.   Vastu võtta Raasiku valla 2016. aasta investeerimistegevuse eelarveosa kokku summas -1 919 074 (miinus üks miljon üheksasada üheksateist tuhat seitsekümmend neli eurot) vastavalt lisale.

  § 4.   Vastu võtta Raasiku valla 2016. aasta finantseerimistegevuse eelarveosa kokku summas 824 425 (kaheksasada kakskümmend neli tuhat nelisada kakskümmend viis) eurot vastavalt lisale.

  § 5.   Vastu võtta Raasiku valla 2016. aasta likviidsete varade muutuse eelarveosa kokku summas - 645 258 (miinus kuussada nelikümmend viis tuhat kakssada viiskümmend kaheksa) eurot vastavalt lisale.

  § 6.   Määrus avalikustada valla põhimääruses sätestatud korras.

  § 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ants Kivimäe
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Tulude eelarve 2016

  Lisa 2 Kulude eelarve 2016

  Lisa 3 Investeerimistegevus eelarve 2016

  Lisa 4 Finantseerimistegevus 2016

  Lisa 5 Likviidsed varad 2016

  /otsingu_soovitused.json