Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Karksi valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Karksi valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2016, 47

Karksi valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 21.01.2016 nr 48

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lg 1 punkti1 ning § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ja Karksi valla põhimääruse § 44 alusel.

§ 1.   Karksi valla 2016. aasta eelarve

  Kinnitada Karksi valla 2016. aasta eelarve kogumahus 3 609 187 eurot, sealhulgas põhitegevuse tulud 3 423 140 eurot, finantstulud 100 eurot ja likviidsete varade muutus 185 947 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Käesolevat määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siret Vene
Volikogu esimees

Lisa Karksi valla 2016. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json